M. CENGİZ GÖĞEBAKAN

Danışman, E. Bankacı 

M. CENGİZ GÖĞEBAKAN

Biyografi

18 yılı özel sektör bankalarında, 15 yılı kamu sermayeli bankalarda olmak üzere; 26 yılı üst yönetim pozisyonlarında geçen 33 yılın ardından, Ekim 2020 de emekli olarak ayrılmıştır. Bu süreçte birçok proje ve süreçte görev alan Göğebakan, kredi mevzuatının oluşturulması – segmentlere göre farklılaşan kredi modüllerinin geliştirilmesi – kurumsal kredi taleplerinin mali analiz ve firma değerlendirme raporlarının hazırlanması – Kredilerin İzlenmesi ve Yapılandırılması – Kredi alacaklarının tahsiline ilişkin yasal takip süreçlerini yürüten Daire Başkanlıklarının yönetiminden sorumlu olarak görevler almıştır.

Uzmanlık Alanları

 • 1987’de Pamukbank TAŞ de Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı  mesleki hayatına,
 • 1995-1999 arasında Firma Değerlendirme ve Kredi İzleme Bölüm Başkanı olarak,
 • 1999- 2000 yıllarında Kredi Tahsis Bölüm Başkanı olarak,

yaptığı görevleri takiben, Pamukbank’ın , Mc Kinsey danışmanlığında realize ettiği “..Geleceğin Bankacılığı projesi ..” kapsamında görev yaptıktan sonra,

 • 2001 – 2004 döneminde Kredi Politikaları Bölüm Başkanı olarak devam etti.
 • 2004 yılında Pamukbank & HalkBank birleşmesinde görev alan GÖĞEBAKAN,
 1. Halk Bankası AŞ de 6 yıl süreyle ;
 • Kredi Risk Tasfiye Genel Müdür Yardımcısı,
 • Kredi Politikaları Genel Müdür Yardımcısı
 • Mayıs 2010 da AnadoluBank AŞ ne, Krediler Genel Müdür Yardımcısı olarak transfer olan GÖĞEBAKAN ,
 • Kasım 2011 de TC Ziraat Bankası AŞ  Kredi Politikaları Genel Müdür Yardımcısı olarak geçiş yaparak, bankanın değişim & dönüşüm projesinin yönetiminde de aktif görev almıştır.

Ziraat Bankasındaki görev alanına;  Halk Bankasındaki görevlerine ilaveten , Bankanın Hukuk Müşavirliğinin yönetimi de eklenmiştir.

GÖĞEBAKAN bu dönemler içinde;

 • Kredi Kayıt Bürosu (KKB )  YK Üyesi ( 2003-2004 )
 • Halk Emeklilik AŞ . YK Başkan Vekili,(2005-2010)
 • FİNTEK Finansal Teknolojileri AŞ YK Başkan Vekili, (2012-2013)
 • ZiraatBank Almanya YK Üyesi,(2012)
 • TC Ziraat Sigorta YK Üyesi,(2012-2013)
 • AzerTürk Bank YK Başkan Vekili,(2013-2014)
 • ZiraatBank Moskova YK Başkanı,(2014-2017 )
 • ZİraatBank Azerbaycan YK Başkan Vekili (2015-2016 )
 • Ziraat Finansal Kiralama AŞ YK Başkanı,(2017)
 • Ziraat Girişim Sermayesi AŞ YK Başkan Vekili (2018-2019 )
 • Ziraat Özbekistan YK Başkanı,(2018-2020)
 • Ziraat Gayrimenkul İşletme AŞ YK Üyesi(2019-2020 )
 • TBB / Risk Merkezi Yönetim Başkanı,(2016 – 2020)
 • Ziraat Bosna YK Başkanı, ( 2019 – devam)
 • Gibi finansal şirket yönetimlerinin yanı sıra ;
 • 2003 – 2010 döneminde Pamukbank & Halk Bankası Emekli Sandığı Vakfı YK Başkanı,
 • 2010 – 2020 döneminde Ziraat Bankası Emekli Sandığı Vakfı YK Başkanı,

Olarak iki önemli Sosyal Güvenlik kuruluşunda aktif görev almıştır.

Eğitim

 • Ankara Üniversitesi- Siyasal Bilgiler Fakültesi – İktisat-1987