Bizi Takip Edin:

Soru ve Cevaplar

Anasayfa Sıkça Sorulan Sorular

Sorularınızı iletin

Sorunuzu ve yanıtını bulamadıysanız ve başkaları için faydalı olacağını düşünüyorsanız sorunuzu bize iletin.

Genel Sorular

Foyder hakkında merak ettikleriniz

Neden FOYDER Üyesi Olmalıyım?

FOYDER, finansal ve operasyonel yeniden yapılandırma ve şirket dönüşümü alanlarında faaliyet gösteren konusunda uzmanlaşmış farklı disiplinlerden gelen profesyonellerin oluşturduğu bir topluluktur.

FOYDER’in güçlü ve farklı disiplinlerden gelen üyelerinin arasına girmenin size katacağı faydaların bir kısmına aşağıda yer verilmiştir.

  • FOYDER, FOY Profesyonellerinin tüm paydaşlarca bir meslek olarak tanınması için çalımalar yürütür.
  • Farklı disiplinlerden gelen FOYDER üyeleri ile mesleki gelişim ve işbilirliği oluşturabilme imkanı sağlar.
  • Mesleğin layıkıyla icrası için hem finansal sistemin hem de reel sektörün kültürel dönüşümünün sağlanması ve bu minvalde FOYDER tanıtıcı ve bilgilendirici faaliyetler yürütür.
  • Finansal kurumların başvurabileceği çözüm ortağı olarak konumlanacak FOY Profesyonellerinin icra ettiği işlerin niteliğinin ve kredibilitesinin artırılmasına dönük FOYDER’in üyeleri için sağlayacağı mesleki eğitim, konferans ve seminerleden faydalanma imkanı sağlar.
  • FOYDER, finansal ve operasyonel yapılandırma süreçlerinde yaşanabilecek mevzuat ve benzeri hususların gündem yapılması için gerekli lobi çalışmaları yapar.
  • FOYDER, finansal ve operasyonel yapılandırma alanında üyeleri arasında oluşan etkin ve verimli iletişimin sonucunda ulusal ve uluslararası yatırımcılarla/profesyonellerle sinerji oluşturulmasına imkan sağlar.
  • FOYDER, isteyen üyelerine bilgilerini FOYDER web sitesinde yayınlayarak daha fazla kişiye ulaşma imkanı verir.

FOYDER Kimdir?

Açık hali Finansal ve Operasyonel Yapılandırma Profesyonelleri Derneği olan FOYDER; şirket dönüşümü, finansal ve operasyonel yapılandırma alanında farklı disiplinlerden gelen uygulayıcı ve profesyonelleri bir araya getirmek için kurulmuş bir platformdur.

FOYDER’e kimler üye olabilir?

Üyelik koşulları ve üye tipleri Tüzük’te belirlenmiştir. Buna göre belirli şartları haiz gerçek ve tüzel kişiler FOYDER üyesi olabilir. Üyelik tipleri ve koşulları için tıklayınız.

FOYDER’e Nasıl Üye olurum?

FOYDER’e; gerçek ve kurumsal üyeler, asıl üye, akademik-kamu Çalışanı, kurumsal üye ve onursal üye gruplarından birisi için üyelik başvurusunda bulunmak istiyorsanız tıklayınız.

Üyelere Nasıl Ulaşabilirim?

FOYDER üyelerine rehberden ulaşabilirsiniz. Rehber için tıklayınız.

Derneğin Kurucuları Kimlerdir?

FOYDER, hukuk, bankacılık, danışmanlık, yeniden yapılandırma uygulamacıları gibi farklı alanlarda uzman ve tecrübeye sahip 9 üye tarafından Kasım 2020’de kurulmuştur. Kurucular için lütfen tıklayınız.

LFOYDER’in Vizyonu nedir?

Reel ve finansal sektörümüzün yeniden yapılandırma ihtiyaçlarına etkin, nitelikli ve etik ilkelere uyumlu profesyonellerce çözüm sunmaktır.

FOYDER’in Misyonu nedir?

Şirket dönüşümü ve yeniden yapılandırma alanında daha yüksek standartların ve yöntemlerin uygulanmasını teşvik ederek finansal sektörün, kredi geri dönüş sorunu yaşayan işletmelerinin borç geri ödeme kabiliyetlerini geliştirmek suretiyle aktif kalitesine olumlu katkı yapabilmek,

Uluslararası uygulamalar çerçevesinde ihtiyaç duyulan, finansal ve operasyonel yeniden yapılandırma ve dönüşüm uygulamalarının ve ülkemizdeki hukuki alt yapısının gelişimine katkıda bulunmak,

ve reel sektör işletmelerinin finansal, operasyonel yapılanma ve dönüşüm ihtiyaçlarını etkin bir şekilde karşılamaktır.

FOYDER’in paydaşları kimlerdir, kimler için değer üretme amacı gütmektedir?

FOYDER’in temel amacı başta reel sektör firmalarımız olmak üzere kamuya, banka ve bankadışı mali kesime, yatırımcılara ve nihayet finansal ve operasyonel yapılandırma faaliyetleri ile iştigal eden tüm profesyonellere değer üretmektir.

FOYDER benzeri uluslararası yapılar var mıdır?

Hemen hemen her ülkede finansal ve operasyonel yeniden yapılandırma faaliyetinde bulunan uzmanlar ve uygulayıcılar vardır. Ayrıca, Şirket dönüşümü ve yeniden yapılandırmalarında, standardı ve uzmanlığı sağlama ve kaliteyi artırma amacını taşıyan Turnaround Management Association (TMA) kar amacı gütmeyen bir meslek örgütü olarak 1988 yılında ABD’de kurulmuştur. Bugün merkezi Chicago-ABD’de olan TMA aralarında Kanada, Honkong, Japonya, İngiltere ve AB ülkelerinin de yer aldığı 21 farklı ülkede Chapter’ı bulunan yaklaşık 10.000 üyelik bir global yapıya dönüşmüştür.

FOYDER, finansal ve operasyonel yapılandırma faaliyetlerini yürüten danışmanların/profesyonellerin mesleki yeterlilik ve etik ilkelerinin belirlenmesi için herhangi bir çalışma yürütecek midir?

Bu konuda ulusal ve uluslararası en iyi uygulamalara paralel çalışmalar yaparak mesleki standartların ve etik ilkelerin oluşturulması hedeflenmektedir.